Výhody databanky

Podpora direct marketingu

Databanka obsahuje moduly pro zasílání hromadných e-mailů (direct mail) a hromadné korespondence (dopisy, nabídky). Odesílání mailů vybraným firmám je jednoduché, je možno využít vlastního poštovního klienta (Outlook). Při zasílání informací elektronickými prostředky je přitom třeba se řídit pravidly dle zákona č. 480/2004 Sb. upravující pravidla zasílání obchodních sdělení.

Zdroj nových dodavatelů, odběratelů, zákazníků

Databanka představuje silný nástroj pro vaši marketingovou a obchodní podporu. Je vhodná k využití jak přímo v obchodní činnosti, tak v přípravě marketingového plánování, výzkumů a oblasti marketingové podpory. Databanka může být velmi užitečným nástrojem na podporu vaší obchodní sítě a akviziční činnosti. Do Databanky jsou zařazovány jen aktivní a ověřené firmy, proto jsou vhodné pro oslovení vaší nabídkou nebo poptávkou. Získáváte tak zdroj nových dodavatelů, odběratelů a zákazníků a také přehled o konkurenci.

Pravidelné aktualizace

K Databance nabízíme pravidelné aktualizace, a to ve čtvrtletních nebo pololetních intervalech. Pravidelné aktualizace Vám pomohou využívat Databanku vždy s těmi nejaktuálnějšími daty. Každý měsíc, v zájmu Vás, zákazníků, provedeme více než 20.000 změn a doplnění ve firemní databázi tak, abychom dosahovali maximální úrovně aktuálnosti zařazených dat. Změny spočívají v odstranění již neexistujících firem, aktualizacích a doplnění nových firem. Pravidelné aktualizace zajišťují, že Databanka obsahuje jen aktivní a „živé“ firmy.

Funkce Databanky

Databanka obsahuje nástroje pro snadné vyhledávání, tvorbu výběru firem dle vámi definovaných kritérií a tisk údajů do různých sestav (obálky, štítky, přehledy apod.).

Dále mužete využít funkce pro tvorbu hromadných dokumentu, e-mailu a export dat do dalších aplikací.

Vyhledávání a výběr firem

Vyhledávání a výběr firem dle zvolených podmínek

je možno hledat a filtrovat podle názvů, lokalit, PSČ, oborů a dalších podmínek. Vybrané firmy je možno ukládat do vlastních výběrů pro další využití

Tisk

Tisk firem

umožňuje velký výběr tiskových sestav pro různé účely (štítky, obálky aj.)

Hromadný email

Hromadný e-mail

vybranou skupinu firem lze oslovit e-mailovou korespondencí (s využitím vlastního poštovního klienta)

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence

vytváření šablon s využitím MS Word pro hromadné rozesílání dopisů nebo nabídek

xport dat

Export dat

slouží k vyexportování a uložení uskutečněných výběrů firem v různých formátech (CSV, XLS, HTML)

Objednávka aktuálního vydání

Databanky českých firem