Popis Databanky

Stáhnout příručku

Základní popis

Databanka českých firem obsahuje více než 360 000 firem, které aktivně působí na trhu v ČR. Jednotlivé záznamy obsahují název a sídlo firmy, kontaktní osoby, IČO, DIČ, telefony, faxy, e-maily, www stránky, počet zaměstnanců a popis předmětu činnosti. V rámci Databanky naleznete rovněž informace a kontakty na subjekty z oblasti školství, zdravotnictví a státní správy.

Data a jejich aktualizace

Databáze průběžně vzniká již od roku 1991. Údaje jsou získávány přímo od jednotlivých firem nebo monitoringem veřejných zdrojů, jako jsou média, internetové zdroje apod. Databázi denně aktualizuje specializovaný tým pracovníků, který zde měsíčně provádí více než 20 000 změn a doplnění. K databázi jsou k dispozici pravidelné aktualizace, a to ve čtvrtletní, pololetní nebo roční periodě.

Využití Databanky v praxi

Tato databáze představuje silný marketingový nástroj, který využijete při své obchodní činnosti. Je vhodná pro pracovníky v obchodních a marketingových odděleních, pro obchodní zástupce apod. Do databáze jsou vkládány pouze „živé“ firmy, které jsou aktivní na trhu, a proto jsou vhodné pro oslovení vaší nabídkou nebo poptávkou. Získáváte tak zdroj nových dodavatelů, odběratelů, zákazníků a také přehled o své konkurenci.

Registrace programu

Registrace Databanky českých firem

Postup

V případě dotazů spojených s registrací programu můžete kontaktovat linku technické podpory 485 100 404 (telefonní linka je Vám k dispozici v pracovních dnech od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.) nebo využít e-mailový kontakt hotline@databox.cz.

 

 

Základní obrazovka programu

Základní obrazovka programu

Na náhledu vidíte základní obrazovku programu, která se Vám objeví po jeho spuštění. Popisky u obrázku ukazují jednotlivé části programu a obsahují termíny, které jsou použity dále v textu.

Základní části programu:

  1. Vyhledávání
  2. Nástrojová lišta
  3. Tabulkový pohled
  4. Karta firmy
  5. Oborovník
  6. Poznámka

 

 

Adresář firem

Adresář firem

Adresář firem se skládá ze dvou částí:

První částí je Tabulkový pohled, který zobrazuje všechny nebo vybrané firmy seřazené podle abecedy se základními údaji v jednotlivých sloupcích. Je vhodný pro rychlou orientaci podle názvu nebo sídla firmy. Také v něm můžete firmy označovat (zaškrtávat), pokud některé z nich chcete dát do užšího Výběru.

Druhá část Adresáře zobrazuje detailní Kartu firmy, na které jste nastaveni v Tabulkovém pohledu. Na této Kartě firmy vidíte veškeré údaje o firmě: název, adresa, IČO, DIČ, počet zaměstnanců, poznámka k firmě, telefony, e-maily, www stránky, osoby a obory činnosti s popisem. Na Kartě firmy je též zobrazena orientační mapa sídla.

U subjektu mohou být na Kartě zobrazeny doplňující informace z internetu v podobě fotogalerie, loga, ratingu nebo certifikátu. S využitím sítě internet je rovněž možné zobrazení sídla firmy v rámci Google Mapy.

Oborovník

Na Kartě firmy vidíte, že každá firma je zatříděna do jednoho nebo více oborů činnosti. U každého oboru je také Poznámka s bližším popisem její činnosti, služeb nebo výrobků.

Vyhledávání

Funkci Vyhledávání naleznete na Základní obrazovce programu. Vyhledávání, respektive Filtr, selektuje databázi dle zadaného slova nebo pouze jeho části. Hledat můžeme podle názvu firmy, města, PSČ, kraje či dalších údajů, záleží na tom, do jakého pole ve vyhledávání slovo zapíšete. Slova můžete napsat i do více polí současně, čímž ještě více zúžíte a zpřesníte podmínky hledání.

Výběr firem dle podmínek

Pokud potřebujete dále pracovat se skupinou firem, kterou jste si vybrali za použití funkce Vyhledávání, uložte si tuto skupinu firem do Výběru. Firmy můžete dávat do Výběru buď jednotlivě – zaškrtnutím políčka před firmou v Tabulkovém pohledu nebo hromadně – kliknutím pravého tlačítka myši nad vyhledanými firmami a volbou příkazu „Vybrat všechny položky“ (takto můžete také naopak vyhledané firmy z Výběru odstranit, volbou „Zrušit výběr všech položek“).

Tisk firem

Tisk firem

Tisk z programu zajišťuje samostatný modul, který nabízí velký výběr tiskových sestav. Můžete vybrat štítky různých formátů, telefonní seznamy, obálky, kompletní informace o firmě a různé další sestavy.

Postup

Export dat

Export dat

Export dat slouží k uložení zvolených údajů do následujících formátů – CSV, HTML, DBF nebo XLS pro použití v jiných aplikacích.

Postup

Hromadný e-mail

Hromadný e-mail

Modul Hromadný e-mail slouží k zaslání shodné e-mailové zprávy všem vybraným firmám. Pro samotné odeslání e-mailu můžete využít vlastního poštovního klienta (např. Outlook – doporučeno). Odeslat hromadný e-mail je jednoduché, ale aby jeho jediným efektem nebylo popudit nezainteresované příjemce, je třeba se řídit zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a respektovat pravidla, která problematiku nevyžádaných e-mailů řeší.

Postup

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence

Funkce Hromadná korespondence je závislá na MS Word a předchází ji vytvoření šablony právě v programu MS Word. Často se využívá pro hromadné rozesílání dopisů nebo nabídek vytvořených ve Wordu určených pro obálky s průhlednou fólií.

Postup

Objednávka aktuálního vydání

Databanky českých firem