Časté otázky

Zákaznický servis

Databanka českých firemJak mohu objednat aktuální verzi SW Databanka českých firem?

Máte na výběr ze tří možných způsobů: 1. Využijte stránku s objednávkovým formulářem na těchto stránkách („Objednat Databanku“), 2. kontaktujte zákaznickou linku na telefonním čísle 485 100 313, 3. napište nám na zivefirmy@databox.cz.

Jak jsou řešeny aktualizace dat o firmách a dalších ekonomických subjektech?

Je možno využít a objednat aktualizace pravidelné (čtvrtletní nebo pololetní) nebo nepravidelné (kdykoliv v budoucnu při využití SW a potřebě nejaktuálnějších dat). Databanku je možno objednat bez nutnosti využití aktualizací. V případě zájmu o kteroukoliv formu aktualizací kontaktujte zákaznickou linku 485 100 313.

V čem spočívají výhody pravidelných aktualizací?

Zajišťují Vám práci s těmi nejaktuálnějšími daty. Pokud budete Databanku využívat skutečně pravidelně, jsou pravidelné čtvrtletní nebo pololetní aktualizace tím nejlepším řešením.

Pravidelné aktualizace nevyužiji. Mohu v budoucnu opět získat aktuální data?

Kdykoliv v budoucnu je možno objednat i nepravidelnou aktualizaci. Získáte opět aktuální data v momentě, kdy je budete potřebovat.

Co mám udělat v případě zájmu o některou z aktualizací Databanky?

Pokud jste již uživatelem SW Databanky a máte zájem o aktualizaci dat, kontaktujte zákaznickou linku na telefonním čísle 485 100 313. Aktualizace Databanky vydáváme čtvrtletně, tzn., že během roku jsou dostupné 4 aktualizace a to začátkem měsíců leden, duben, červenec a říjen.

Jak mohu zrušit objednávku pravidelných aktualizací?

Jednoduše telefonicky na zákaznické lince 485 100 313 nebo mailem na zivefirmy@databox.cz.

Provedl jsem s Vaším zákaznickým oddělením aktualizaci dat o své firmě, ale nenašel jsem ji v Databance. Proč?

V případě že Vaše společnost není v Databance obsažena, bude toto napraveno v nejbližší čtvrtletní aktualizaci. Může to být způsobeno tím, že v době kdy jste Databanku zakoupili, nebyla Vaše společnost v naší databázi ještě uvedena.

Co udělat při požadavku na více licencí?

V případě že chcete Databanku využívat na více počítačích a vlastníte pouze 1 licenci, kontaktujte zákaznickou linku na čísle 485 100 313.

Jaká jsou pravidla pro zasíláním hromadných mailů (direct mail)?

Zasílání informací elektronickými prostředky je upraveno zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Podle § 7 tohoto zákona je možné šířit obchodní sdělení elektronickými prostředky za předpokladu, že adresát poskytne odesílateli souhlas k takovémuto využití svého elektronického kontaktu. Databanka českých firem slouží jako zdroj kontaktních údajů. V Databance zařazené firmy nedávají automatický souhlas k zasílání obchodních sdělení. K dalšímu zasílání obchodních sdělení musí mít odesílatel získaný souhlas příjemce. Příjemce musí mít možnost kdykoliv v budoucnu odmítnout zasílání obchodních sdělení.

 

Technická podpora

Jak spustit Databanku českých firem?

Vložte flash disk do USB konektoru, dojde k automatickému spuštění aplikace Start a zobrazení úvodního menu. Zvolte "Rychlé spuštění Databanky českých firem". V případě, že se Vám úvodní menu na obrazovce automaticky nezobrazí, otevřete složku USB v "Tento počítač" a klikněte na soubor "Start".

Jakým způsobem instalovat Databanku českých firem?

V úvodním menu zvolte "Instalace databanky českých firem". Vyberte způsob instalace - máte na výběr jednouživatelskou instalaci (nejčastější) a síťovou instalaci. Program Databanka českých firem je rozdělen na dvě části: Klient a Server. Na Serveru jsou uložena data. Klientská část programu, se kterou budete běžně pracovat, slouží k ovládání celé aplikace a po instalaci ji budete spouštět z plochy Vašich Windows nebo z menu Programy. Výhodou této struktury je, že Klientskou část můžete spouštět na jiném počítači než kde je Server s daty. Při instalaci programu v počítačové síti se tedy Server s daty instaluje pouze na jeden počítač a jednotliví uživatelé na něj mohou přistupovat ze svých počítačů a přitom nemusí data na svých počítačích znovu instalovat.

Jaký je postup pro spuštění aktualizací Databanky na Vašem počítači?

V úvodním menu zvolte "Instalace databanky českých firem" a z nabídky vyberte "Upgrade databáze firem".

Jaké jsou podmínky pro správné využití hromadného e-mailu?

Funkce hromadného e-mailu funguje pouze v případě, že máte správně nastaveného a funkčního Vašeho poštovního klienta. Tento klient musí být nastaven v systému Windows jako výchozí program pro zpracování e-mailu. Přímo podporovány jsou všechny verze poštovních klientů od firmy Microsoft (např. Outlook, Outlook Express, Windows Mail atd.). V případě, že používáte jiného poštovního klienta (např. Mozilla Thunderbird), nemusí modul hromadný e-mail fungovat správně. Pokud používáte e-mail skrze webové rozhraní (např. freemailovou službu některého z portálů), potom hromadný e-mail z Databanky fungovat nebude.

Jaké jsou možnosti vyhledávání a výběru firem v rámci Databanky?

Vyhledávání, respektive Filtr, selektuje databázi dle zadaného slova nebo pouze jeho části. Hledat můžeme podle názvu firmy, města, PSČ, kraje či dalších údajů. Kompletní popis vyhledávání je popsán v uživatelském manuálu. Zde bychom upozornili na funkci rozšířeného hledání, o které většina uživatelů neví nebo na ní zapomíná. Rozšířené hledání se aktivuje malým znaménkem "+" vedle tlačítka "Hledat". Rozšířené vyhledávání obsahuje mimo jiné hledání podle počtu zaměstnanců a spojení.

Jaké jsou možnosti a omezení při využití exportů dat?

Při použití exportu dat upozorňujeme, že export více než 10 000 záznamů může být časově velice náročný a při ještě větším počtu nemusí vůbec proběhnout. Export všech dat z Databanky není možný, a to jak z technických důvodů, tak i možným porušením "Licenčního ujednání".

Jaké jsou možnosti Databanky při tvorbě a práci s vlastními výběry firem?

Databanka umožňuje vyhledané firmy ukládat do vlastních výběrů. Výhoda výběrů spočívá v tom, že i po vypnutí a opětovném spuštění Databanky jsou firmy ve výběru trvale uloženy, dokud je sami nesmažete. Před každou firmou je v tabulkovém pohledu pole, pomocí kterého můžete danou firmu uložit do svého výběru. Pokud chcete vyhledané firmy do Výběru vložit všechny najednou, použijte pravé tlačítko myši a zde z kontextové nabídky vyberte "Vložit vyhledané firmy do Výběru" nebo použijte klávesovou zkratku "CTRL + A".

Objednávka aktuálního vydání

Databanky českých firem